+30 2310 250060
·
[email protected]
·
ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09:00- 21:00
ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Αποζημίωση λόγω αποκλειστικής χρήσης κοινού πράγματος – Η υπ’ αριθμ. 14358/2022 Aπόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, σε υπόθεση που χειρίστηκε το γραφείο μας, με την υπ’ αριθμ. 14358/2022 Απόφασή του, δέχτηκε την Αγωγή του εντολέα μας, με την οποία αιτούνταν αποζημίωση ποσού 92.592 ευρώ λόγω αποκλειστικής χρήσης κοινού πράγματος με βάση τις περί κοινωνίας διατάξεις.

 

  Ειδικότερα, ο εναγόμενος έκανε αποκλειστική χρήση ακινήτων επί των οποίων διατηρούσε ιδανικό μερίδιο τόσο αυτός όσο και ο ενάγων χωρίς να καταβάλει προς τον εντολέα μας το ανάλογο μερίδιο από το όφελος που αποκόμιζε από την αποκλειστική χρήση των ένδικων ακινήτων.

 

Παρατίθεται απόσπασμα της απόφασης:


ΑΠΟΦΑΣΗ 14358/2022

(Αριθμός έκθεσης κατάθεσης αγωγής: 9106/7546/29.06.2020)

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή, ……………………………., Πρωτοδίκη, η οποία ορίσθηκε από την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης  του Πρωτοδικείου και από τη Γραμματέα, …………………………………….

 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του, την 4η Οκτωβρίου 2021, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

 ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ: ………………………………… του ………………….., κατοίκου Θεσσαλονίκης(οδός ……………..αρ…..), με ΑΦΜ …………………………, ο οποίος παραστάθηκε στο ακροατήριο διά του πληρεξουσίου του Δικηγόρου, Θωμά Καλοκύρη (Α.Μ. ΔΣΘ: 11982), κατοίκου Θεσσαλονίκης, (οδός Πολυτεχνείου αρ.21), που κατέθεσε νόμιμα και εμπρόθεσμα, έγγραφες προτάσεις, δυνάμει της από 29.10.2020 εξουσιοδότησης περί παροχής πληρεξουσιότητας, με βεβαίωση επ’αυτής του γνησίου της υπογραφής του ενάγοντος από τον ίδιο ως άνω πληρεξούσιο,  κατά τα άρθρα 96 παρ. 1 και 237 παρ. 1 εδ β’ ΚΠολΔ.

ΤΩΝ ΕΝΑΓΟΜΕΝΩΝ: 1)………………………………………….. του ……………………, κατοίκου Θεσσαλονίκης(οδός………………. αρ. …..) με ΑΦΜ …………………………., ο οποίος παραστάθηκε στο ακροατήριο, διά του πληρεξουσίου του Δικηγόρου, …………………(Α.Μ. ΔΣΘ ……..), κατοίκου Θεσσαλονίκης(οδός ……… αρ……), που κατέθεσε έγγραφες προτάσεις, δυνάμει του από 04.12.2020 δικαστικού πληρεξουσίου περί παροχής πληρεξουσιότητας, με βεβαίωση επ’αυτού του γνησίου της υπογραφής του πρώτου εναγόμενου από τον Δικηγόρο, ……………………….. (Α.Μ. Δ.Σ.Θ. : ……………..), κατά τα άρθρα 96 παρ.1 και 237 παρ. 1 εδ β’ ΚΠολΔ και 2) της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία <<…………………..>>που εδρεύει …… Θεσσαλονίκης (οδός ……………………… αρ. ……), με ΑΦΜ …………………….., όπως εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε στο ακροατήριο, διά του πληρεξουσίου της Δικηγόρου, ………………………………………..(Α.Μ.Δ.Σ.Θ:…….) κατοίκου Θεσσαλονίκης )οδός …………………………. αρ. …..), που κατέθεσε έγγραφες προτάσεις, δυνάμει του από 04.12.2020 δικαστικού πληρεξουσίου περί παροχής πληρεξουσιότητας του ………………., ομόρρυθμου εταίρου, διαχειριστή και νόμιμου εκπροσώπου της δεύτερης εναγομένης με βεβαίωση επ’αυτού του γνησίου της υπογραφής του από τον Δικηγόρο, …………………(Α.Μ.Δ.Σ.Θ.:…..), σε συνδυασμό προς το από 09.09.2020 ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησης και κωδικοποίησης καταστατικού ομόρρυθμης εταιρείας και μετατροπής αυτής σε ετερόρρυθμη που καταχωρήθηκε στο ΓΕ.Μ.Η. την 24.09.2020, κατά τα άρθρα 96 παρ.1. και 237 παρ.1. εδ β’ ΚΠολΔ.

 [….]  Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, οι διάδικοι παραστάθηκαν, όπως αναφέρεται παραπάνω και ζήτησαν να γίνουν δεκτά, όσα αναφέρονται στις έγγραφες προτάσεις, που κατέθεσαν

                                                   ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

                                                 ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

[….] ΙΙΙ. Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 785, 786, 787, 792 παρ. 2, 961, 962 και 1113 ΑΚ προκύπτει ότι, σε περίπτωση αποκλειστικής χρήσης του κοινού πράγματος από έναν από τούς κοινωνούς, δικαιούνται οι υπόλοιποι, και αν δεν πρόβαλαν αξίωση σύγχρησης, να απαιτήσουν απ’ αυτόν, που έκανε αποκλειστική χρήση τον κοινού, ανάλογη προς το ποσοστό του δικαιώματός τους μερίδα από το όφελος (καρπούς και γενικότερα ωφελήματα) που αυτός αποκόμισε ή εξοικονόμησε και το οποίο συνίσταται στην αξία της επιπλέον της ιδανικής του μερίδας χρήσης τον κοινού (βλ. ΑΠ 4/2022, Νόμος, ΑΠ 1242/2021, www.areiospagos.gr, ΑΠ 852/2019, Νόμος, ΑΠ 1121/2017, www.areiospagos.gr, ΑΠ 2191/2007, Νόμος). Η σχετική αξίωση γεννιέται από μόνο το γεγονός της αποκλειστικής χρήσης του κοινού πράγματος από έναν εκ των κοινωνών, δεν αποκλείεται όμως να ανακύπτει παράλληλα και ευθύνη του ως κακόπιστου νομέα κατά το άρθρο 1098 ΑΚ ή και αδικοπρακτική ευθύνη του κατά τα άρθρα 914 ή και 1099 ΑΚ, αν παράνομα και υπαίτια εμπόδισε τη σύγχρηση τον κοινού πράγματος από τους λοιπούς κοινωνούς (βλ. ΑΠ 1199/2021, wvvw.areiospagos.gr, ΑΠ 758/2021, www.areiospagos.gr, ΑΠ 852/2019, Νόμος, ΑΠ 362/2010, ΝοΒ 2010, σ. 2255) ή πολύ περισσότερο αν τούς απέβαλε από τη σνννομή του κοινού (βλ. ΑΠ 1199/2021, www.areiospagos.gr, ΑΠ 758/2021, www.areiospagos.gr, ΑΠ 852/2019, Νόμος, ΑΠ 1121/2017, ΑΠ 767/2014, Νόμος).

Ειδικότερα, προκειμένου περί αστικού ακινήτου, το όφελος αυτό συνίσταται στην κατά το χρόνο της αποκλειστικής χρήσης μισθωτική αξία της μερίδας των εκτός χρήσης κοινωνών, η οποία δεν αποτελεί μίσθωμα, αφού δεν υπάρχει μισθωτική σχέση, αλλά αποδοτέα, ως αποζημίωση, κατά τις ανωτέρω διατάξεις, ωφέλεια (βλ. ΑΠ 852/2019, Νόμος ΑΠ 802/2017, Νόμος, ΑΠ 187/2015, Νόμος). Κατά τα λοιπά ο τρόπος που ο κοινωνός χρησιμοποίησε αποκλειστικά για λογαριασμό του το κοινό πράγμα είναι κατ’ αρχήν αδιάφορος και μπορεί αυτός να το έχει εκμισθώσει ή να το έχει χρησιδανείσει σε άλλον ή να το έχει ιδιοχρησιμοποιήσει με οποιοδήποτε τρόπο, δηλαδή έστω και διατηρώντας αυτό αδρανές ή προκειμένου για ακίνητο διατηρώντας το κλειστό και ανεκμετάλλευτο, εφόσον με τον τρόπο αυτό αποκλείει στην πράξη τη σύγχρηση των λοιπών κοινωνών και ο ίδιος έχει οποτεδήποτε την ευχέρεια να το εκμεταλλευτεί κατά την κρίση και το συμφέρον του(βλ. ΑΠ 852/2019, Νόμος, ΑΠ 276/2016, www.areiospagos.gr, ΑΠ 767/2014,Νόμος). Η αξίωση αυτή υφίσταται κατά του κοινωνού ο οποίος έκανε αποκλειστική χρήση τον κοινού είτε ο ίδιος άμεσα είτε δια τρίτον προσώπου και με οποιοδήποτε τρόπο (ΑΠ 1181/1974, ΝοΒ 23, σ. 723, ΕφΑθ 3908/1999, ΕλλΔνη 1999, σ. 1610, ΠΠρΑθ 789/2011,
Νόμος, ΜΠρΠατρών 265/2020, Νόμος). Εξάλλου, κατ’ άρθρο 786 ΑΚ μόνο οι κοινωνοί έχουν ανάλογη μερίδα επί των καρπών του κοινού αντικειμένου, αλλά και επί των ωφελημάτων, κατά διασταλτική ερμηνεία του, με την έννοια του άρθρου 962 ΑΚ και συνεπώς, μόνο αυτοί μπορούν να ενάγουν και εναχθούν για τα ωφελήματα και όχι και τα τυχόν με αυτούς συνοικούντα τρίτα πρόσωπα (ΕφΑθ 8690/2000, Νόμος). Συνεπώς, στη σχετική αγωγή αποζημίωσης, καθώς και στην απόφαση του δικαστηρίου της ουσίας που Θα εκδοθεί, αρκεί, για την πληρότητα και το ορισμένο αυτής, να αναφέρεται το κοινό ακίνητο, η επ’ αυτού μερίδα του ενάγοντος, ότι ο εναγόμενος έκανε κατά τον επίδικο χρόνο αποκλειστική χρήση του κοινού ακινήτου και επίσης, το κατά τον επίδικο χρόνο όφελος του εναγομένου κοινωνού από την αποκλειστική χρήση τον κοινού ακινήτου, συνιστάμενο στην αξία αυτής, η οποία προκειμένου περί αστικού ακινήτου ταυτίζεται με την μισθωτική αξία τον μεριδίου του εκτός χρήσης κοινωνού, της οποίας, συνεπώς αρκεί η αναφορά (βλ. ΑΠ 1199/2021, www.areiospagos.gr, ΑΠ 758/2021, www.areiospagos.gr, ΑΠ 852/2019, Νόμος, ΑΠ 187/2015, Νόμος, ΑΠ564/2012, ΝοΒ 2012, σ. 1722ΑΠ 362/2010, ΝοΒ 2010, σ. 2255, ΑΠ 1761/2008, Νόμος). Άλλο στοιχείο δεν απαιτείται να αναφέρεται στην αγωγή και ειδικότερα άλλη έννομη σχέση, βάσει της οποίας ο εναγόμενος συγκοινωνός κάνει χρήση του κοινού πράγματος και κατά τη μερίδα του ενάγοντος, αλλά εναπόκειται στον εναγόμενο η προβολή ισχυρισμού (ένστασης), ότι κατέχει το κοινό πράγμα κατά το πέραν της μερίδας τον ποσοστό βάσει ορισμένης έννομης σχέσης και ότι, συνακόλουθα, δεν υποχρεούται στην καταβολή της αξιούμενης με την αγωγή αποζημίωσης (βλ. ΑΠ 852/2019, Νόμος, ΑΠ 564/2012, ΝοΒ 2012, σ. 1722, ΑΠ 1480/2000, ΕλλΔνη 2001, σ.670). Επίσης, δε απαιτείται να αναφέρονται στη σχετική αγωγή, συγκριτικά στοιχεία για την εξεύρεση της μισθωτικής αξίας τον κοινού ακινήτου,
αφού η εν λόγω αξία Θα προκύψει από τις αποδείξεις (βλ. ΕφΑθ 506/2022, Νόμος, ΕφΛαμ 5/2021, Νόμος). Η, με βάση τις προαναφερόμενες ειδικές περί κοινωνίας διατάξεις, άσκηση της αξίωσης για απόδοση της ωφέλειας, αποτελεί ειδικότερη μορφή απόδοσης τον πλουτισμού, που, χωρίς νόμιμη αιτία, περιήλθε στον κοινωνό, ο οποίος έκανε την αποκλειστική χρήση σε βάρος της περιουσίας του κοινωνού που δεν έκανε χρήση. Γι’ αυτό και η αναζήτηση της παραπάνω ωφέλειας, δεν μπορεί να γίνει και κατ’ εφαρμογή της γενικής διάταξης του άρθρου 904 τον ΑΚ, αφού οι δύο αξιώσεις τελούν υπό τις ίδιες προϋποθέσεις και οδηγούν στο ίδιο αποτέλεσμα, δηλαδή την απόδοση του πλουτισμού τον εναγομένου, πού έκανε την αποκλειστική χρήση (ΕφΑθ 506/2022, Νόμος, όπου και περαιτέρω παραπομπές, ΕφΛαμ 5/2021, Νόμος). Οι ως άνω αξιώσεις που γενεσιουργό αιτία έχουν την επί συγκεκριμένου δικαιώματος κοινωνία κατά ιδανικά μέρη, εισάγονται προς εκδίκαση ενώπιον του κατά τις γενικές διατάξεις καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδίου δικαστηρίου (ΚΠολΔ 22εσ), κατά την τακτική διαδικασία (Βλ. ΕφΑθ 506/2022, Νόμος).Ιν. Με την υπό κρίση αγωγή του, ιστορεί ο ενάγων ότι [….].

V. [….] Περαιτέρω, η κρινόμενη αγωγή ως προς τον πρώτο εναγόμενο είναι επαρκώς ορισμένη και νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 346, 785, 786, 787, 792 παρ.2, 962, 1113 ΑΚ, 176, 191 παρ. 2 ΚΠολΔ, αφού περιέχει όλα τα απαιτούμενα για τη θεμελίωσή της πραγματικά περιστατικά, όσον αφορά στην αξίωση του ενάγοντος για τα ωφελήματα που αναλογούν στο μερίδιό του και, συγκεκριμένα, αφού αναφέρονται σε αυτή : α} τα κοινά ακίνητα, β} το επ’ αυτών μερίδιο τον ενάγοντος, γ} ότι ο πρώτος εναγόμενος συγκοινωνός έκανε, κατά τον επίδικο χρόνο, αποκλειστική χρήση του μεν ανωτέρω αναφερόμενου υπό στοιχείο Α υπογείου καταστήματος με αποθήκη άμεσα ο ίδιος και δια της δεύτερης εναγόμενης ομόρρυθμης εταιρείας του δε προπεριγραφόμενου υπό στοιχείο Β υπογείου καταστήματος άμεσα ο ίδιας, δ} το κατά τον επίδικο χρόνο όφελος του εναγομένου κοινωνού από την αποκλειστική χρήση τον κοινού ακινήτου και ε} η ανάλογη μερίδα του ενάγοντος επί τον οφέλους αυτού, χωρίς να καθίσταται αόριστη η αγωγή λόγω της μη αναφοράς σε αυτή, συγκριτικών στοιχείων άλλων ακινήτων ως προς τον προσδιορισμό της μισθωτικής αξίας των ένδικων ακινήτων […..]

Συνεπώς, πρέπει η κρινόμενη αγωγή να εξετασθεί περαιτέρω κατ’ ουσίαν, ως προς τον πρώτο εναγόμενο, καθ’ο μέρος κρίθηκε παραδεκτή και νόμιμη, λαμβανομένου υπόψη ότι αφενός για το καταψηφιστικό αντικείμενό της καταβλήθηκε το απαιτούμενο τέλος δικαστικού ενσήμου με τις νόμιμες υπέρ τρίτων προσαυξήσεις (βλ. το υπ’ αριθμ. …………………………..παράβολο σε συνδυασμό προς την με κωδικό συναλλαγής ……………………), ενώ για το παραδεκτό της συζήτησης ο ενάγων προσκόμισε την από 29.10.2020 έγγραφη ενημέρωση για τη δυνατότητα επίλυσης της διαφοράς με διαμεσολάβηση, κατ’ άρθρο 3 ν. 4640/2019 (βλ. σχετ. ΜΠρΚαβ 7012021, Νόμος, Γιαννόπουλο, Διαμεσολάβηση και Πολιτική Δίκη, 2020, σ. 208), ενώ δεν υπάγεται στην υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης, αφού η κρινόμενη αγωγή κατατέθηκε την 29.06.2020 και η έναρξη ισχύος των άρθρων 6 και 7 του ν. 4640/2019 μετατέθηκε αναδρομικά για την 1η.7.2020, σύμφωνα με το αρ. 74 παρ. 14 του ν. 4690/2020. 

VΙ.  […..] Ως εκ τούτου, η ένδικη αγωγή πρέπει να γίνει δεκτή και ως ουσιαστικά βάσιμη, καθ’ ο μέρος κρίθηκε ως προς τον πρώτο των εναγομένων παραδεκτή και νόμιμη και να υποχρεωθεί αυτός να καταβάλει στον ενάγοντα το συνολικό ποσό των ενενήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα δύο (92.592) ευρώ με το νόμιμο τόκο επιδικίας από την επομένη ημέρα από την επίδοση της αγωγής και μέχρι την ολοσχερή εξόφληση.  Τέλος, υπέρ της δεύτερη των εναγομένων δεν θα εmδικασθεί δικαστική δαπάνη, αφού αυτή δεν παραστάθηκε νόμιμα και ως εκ τούτου δεν υπέβαλε παραδεκτά αίτημα περί επιδίκασης δικαστικής δαπάνης, ενώ κατά τα λοιπά τα δικαστικά έξοδα του ενάγοντος βαρύνουν τον πρώτο εναγόμενο που ηττήθηκε, θα επιβληθούν όμως μειωμένα, όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό, επειδή η αγωγή έγινε εν μέρει δεκτή (άρθρο 178 παρ. Ι ΚΠολΔ). 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην των εναγομένων. 

ΟΡΙΖΕΙ το παράβολο ερημοδικίας για έκαστο εναγόμενο στο ποσό των διακοσίων (200) ευρώ. 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την αγωγή ως προς τη δεύτερη των εναγομένων. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ό,τι κρίθηκε στο σκεπτικό ως απορριπτέο.

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αγωγή ως προς τον πρώτο εναγόμενο.

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τον πρώτο εναγόμενο να καταβάλει στον ενάγοντα το συνολικό ποσό των ενενήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα δύο (92.592) ευρώ με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής και μέχρι την ολοσχερή εξόφληση.

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ εις βάρος του πρώτου εναγομένου μέρος των δικαστικών εξόδων του ενάγοντος ποσού τριών χιλιάδων(3.000) ευρώ.

ΚΡΙΘΗΚΕ και αποφασίσθηκε στις 16 Νοεμβρίου 2022.

                         


Θωμάς Στεφ. Καλοκύρης 

Δικηγόρος ΜΔΕ

Πρόσφατα Άρθρα

11
Ακύρωση Επιταγής Εκτέλεσης FUND 1 εκατ. ευρώ – Η 1774/2024 Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης
27 Μαρτίου 2024
11
ΧΡΕΗ ΣΕ ΔΟΥ ΚΑΙ ΕΦΚΑ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ
7 Μαρτίου 2024
11
ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ
24 Φεβρουαρίου 2024

Kατηγορίες

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε ή να τα απενεργοποιήσετε Ρυθμίσεις απορρήτου.
ΑποδέχομαιΡυθμίσεις απορρήτου

GDPR

 • Δήλωση Απορρήτου

Δήλωση Απορρήτου

«Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς,
της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών

(Ν. 3471/2006 , ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)».  

  1. Σκοπός

   Στα πλαίσια προσφοράς των προϊόντων μας, συλλέγουμε ορισμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για να διευκολύνουμε τη σχέση μας μαζί σας και για να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή αγοραστική εμπειρία. Μέσω της Δήλωσης Απορρήτου θέλουμε να σας εξηγήσουμε τις πρακτικές και τις πολιτικές μας για τη συλλογή, χρήση και ανταλλαγή δεδομένων και cookies που συλλέγονται από ή για εσάς.

  2. Πως συλλέγουμε τα δεδομένα

   Τα δεδομένα σας συλλέγονται όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας μας, μέσω της φόρμας παραγγελίας μας, μέσω της εγγραφής στο newsletter, μέσω τηλεφώνου, ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή με όποιον άλλο τρόπο μπορεί να μας στείλετε τα δεδομένα σας.

   Το thomaskalokiris.com θέτει ως 1η προτεραιότητα την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων. Για το λόγο αυτό διαχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με προσοχή, σύνεση και σύμφωνα με την Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία όπως ορίζουν ο Νόμος 2472/1997 και ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 679/2016 (GDPR).

Τι δεδομένα συλλέγουμε και γιατί

Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται τα δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς, για ποιο σκοπό τα χρησιμοποιούμε, και γιατί είναι απαραίτητα σε κάθε περίπτωση.

Σκοπός επεξεργασίας των δεδομένων

Προσωπικά δεδομένα

Γιατί είναι απαραίτητα τα δεδομένα

Εκτέλεση των παραγγελιών σας
 • προσωπικά αναγνωριστικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο)
 • στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση αποστολής, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση)
 • φορολογικά αναγνωριστικά (ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ)
 • πληροφορίες σύνδεσης

για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί η εγγραφή/σύνδεση σας, να ολοκληρωθεί η παραγγελία σας, ή να γίνουν τυχόν επιστροφές.

 

 

 

Διαχείριση ερωτήσεων, παραπόνων, αντιμετώπιση προβλημάτων
 • προσωπικά αναγνωριστικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο)
 • στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση αποστολής, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση)
 • φορολογικά αναγνωριστικά (ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ)
 • πληροφορίες σύνδεσης

για τη σωστή αντιμετώπιση των ερωτήσεων, τυχόν παραπόνων και προβλημάτων. Έχουμε έννομο συμφέρον να προσφέρουμε τη βέλτιστη εμπειρία για τους πελάτες μας και να αντιμετωπίσουμε τυχόν προβλήματα.

 

 

 

Εγγραφή σε newsletter
 • προσωπικά αναγνωριστικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο)
 • στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση αποστολής, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση)
για να μπορείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις και προσφορές από την εταιρία μας αφού δώσετε τη συγκατάθεσή σας
Δημιουργία λογαριασμού μέλους με την χρήση των μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης 
 • προσωπικά αναγνωριστικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο)
 • στοιχεία επικοινωνίας (ηλεκτρονική διεύθυνση)
για να πραγματοποιείτε τις επόμενες παραγγελίες σας χωρίς να χρειάζεται να καταχωρείτε εκ νέου τα στοιχεία σας

 

  1. Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα δεδομένα σας

   Είναι η πολιτική μας να διατηρούμε τα δεδομένα σας μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν, σύμφωνα με τις αρχές ελαχιστοποίησης των δεδομένων και περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης. Για όλους τους παραπάνω λόγους, τα δεδομένα σας θα διατηρηθούν για τουλάχιστον πέντε (5) έτη μετά τη λήξη της πελατειακής μας σχέσης.  Επιπλέον, ευθυγραμμίζουμε τη διατήρηση των δεδομένων σας με πιθανές διαφοροποιήσεις που προκύπτουν από την άσκηση των δικαιωμάτων προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

  2. Aποκάλυψη προσωπικών δεδομένων σε τρίτους

   Δεν θα εκχωρήσουμε, αποκαλύψουμε ή ενοικιάσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος /οντότητα κατά τρόπο διαφορετικό από αυτόν που περιγράφεται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου. Η εταιρία μας διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, στους οποίους η εταιρία αναθέτει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό της.

   Τα  δεδομένα μεταβιβάζονται μόνο σε συνεργαζόμενες εταιρείες με την δική μας που παρέχουν υπηρεσίες με σκοπό την αποστολή διαφημιστικού υλικού και εξατομικευμένων προσφορών. Επίσης, τα δεδομένα αυτά διαβιβάζονται σε  συνεργαζόμενες  με εμάς επιχειρήσεις με σκοπό την αξιολόγηση της ποιότητας παροχής υπηρεσιών και την αξιολόγηση των προϊόντων & υπηρεσιών μας. Επίσης για τους σκοπούς υλοποίησης της σύμβασης πώλησης διαβιβάζονται δεδομένα σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις στις οποίες έχει ανατεθεί η εκτέλεση μέρους της σύμβασης όπως μεταφορικές εταιρίες ή επιλεγμένα από εσάς σημεία παραλαβής. Τέλος, δίνεται πρόσβαση στα δεδομένα σε ανεξάρτητους παρόχους υπηρεσιών που έχουν κατασκευάσει τον ιστότοπό μας, καθώς και σε αυτούς που μας παρέχουν τεχνική υποστήριξη ή και φιλοξενία για την λειτουργία του ιστότοπου.

   Επιδιώκουμε να διασφαλίσουμε ότι όλοι αυτοί οι τρίτοι/ανεξάρτητοι από εμάς πάροχοι υπηρεσιών δεν θα χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά σας δεδομένα για οποιονδήποτε άλλο σκοπό παρά για να παρέχουν τις υπηρεσίες για τις οποίες είναι συμβατικά δεσμευμένοι. Επίσης, δημιουργούμε συμβάσεις με τους ανεξάρτητους αυτούς εργολάβους οι οποίες τους υποχρεώνουν να συμμορφώνονται με τα πρότυπα προστασίας προσωπικών δεδομένων που απαιτούνται από την νομοθεσία και να χρησιμοποιούν τα δεδομένα μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους του διαβιβάστηκαν.

   Τέλος, διατηρούμε το δικαίωμα να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους εάν είμαστε υποχρεωμένοι να αποκαλύψουμε ή να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να συμμορφωθούμε με οποιαδήποτε νομική ή κανονιστική υποχρέωση.

  3. Ασφάλεια δεδομένων

   Καταβάλλουμε μεγάλες προσπάθειες για να προστατεύσουμε τους χρήστες μας από τυχόν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αλλοίωση, αποκάλυψη ή καταστροφή των στοιχείων που έχουμε στην κατοχή μας. Συγκεκριμένα:

   1. Κρυπτογραφούμε τη μεταφορά δεδομένων από και προς τον ιστότοπο με τη χρήση SSL.
   2. Ελέγχουμε τη συλλογή στοιχείων, τις πρακτικές αποθήκευσης και επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένων των φυσικών μέτρων ασφαλείας, για την προστασία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε συστήματα.
   3. Η πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία περιορίζεται μόνο σε υπαλλήλους μας και σε συνεργαζόμενους φορείς που πρέπει να γνωρίζουν αυτά τα στοιχεία για να παρέχουν υπηρεσίες προς εμάς. Οι συνεργαζόμενοι αυτοί φορείς και ο τρόπος με τον οποίον διασφαλίζονται τα δεδομένα σας αναφέρονται ρητά στην παρούσα δήλωση απορρήτου.

 

 1. Πρόσβαση ανηλίκων

  Τα προϊόντα που προσφέρουμε, απευθύνονται αποκλειστικά για αγορά από ενήλικες και όχι από παιδιά ή ανηλίκους κάτω των 16 ετών.

  Εάν είστε κάτω των 16 ετών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας μόνο με τη συμμετοχή και την έγκριση ενός γονέα ή κηδεμόνα.

 2. Χρήση cookies

  Ένα «cookie» είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου που μεταφορτώνεται στη συσκευή σας όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο και επιτρέπει στον ιστότοπο να αποκτά ορισμένες πληροφορίες από το πρόγραμμα περιήγησης, όπως οι προτιμήσεις σας. Θεωρούμε σημαντικό να γνωρίζετε ποιά είναι τα cookies που χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα μας και για ποιούς λόγους αυτά χρησιμοποιούνται. Οι δύο βασικές κατηγορίες cookies που χρησιμοποιούνται στον ιστότοπό μας είναι τα απολύτως απαραίτητα cookies και τα cookies τρίτων:

  Απολύτως απαραίτητα cookies Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία της ιστοσελίδας μας αλλά και για να έχετε τη δυνατότητα να περιηγηθείτε σ’ αυτήν και να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες της, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές της ιστοσελίδας. Χωρίς αυτά τα cookies κάποιες από τις υπηρεσίες και λειτουργίες της ιστοσελίδας, όπως καλάθι αγορών ή ηλεκτρονική πληρωμή, δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν

  Cookies τρίτων

  Τα cookies τρίτων περιλαμβάνουν τα cookies απόδοσης, λειτουργικότητας, και προώθησης/στόχευσης.

  • Cookies απόδοσης: συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με το πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα, για παράδειγμα ποιές σελίδες επισκέπτονται πιο συχνά, και αν λαμβάνουν μηνύματα για σφάλματα από ιστοσελίδες. Αυτά τα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες που προσδιορίζουν τον επισκέπτη. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies είναι συγκεντρωτικές και ως εκ τούτου, ανώνυμες. Χρησιμοποιούνται μόνο για να τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας μιας ιστοσελίδας
  • Cookies λειτουργικότητας: επιτρέπουν στην ιστοσελίδα να θυμάται τις επιλογές που κάνετε (όπως το όνομα χρήστη ή την περιοχή στην οποία βρίσκεστε) και παρέχει πιο εξατομικευμένες λειτουργίες. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να θυμούνται τις αλλαγές που έχετε κάνει στην ιστοσελίδα ή να χρησιμοποιηθούν για να παρέχουν υπηρεσίες που έχεις ζητήσει, όπως συνομιλία στο chat ή τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Τα στοιχεία που συλλέγουν αυτά τα cookies μπορεί να γίνουν ανώνυμα και δεν έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την περιήγηση σας καθώς και τη δραστηριότητα σου σε άλλες ιστοσελίδες.
  • Cookies προώθησης/στόχευσης: χρησιμοποιούνται για την παροχή περιεχομένου, που ταιριάζει περισσότερο σε εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Χρησιμοποιούνται επίσης για την αποστολή στοχευμένης διαφήμισης ή προσφορών, για να περιορίσουν τον αριθμό της προβαλλόμενης διαφήμισης, καθώς και για να βοηθήσουν στη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των διαφημιστικών καμπανιών. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθούν για την αποθήκευση των ιστότοπων που έχετε επισκεφθεί ώστε να καθοριστούν τα πιο αποτελεσματικά ηλεκτρονικά κανάλια μάρκετινγκ,  και να επιβραβευτούν εξωτερικές ιστοσελίδες και συνεργάτες που σας προώθησαν στον ιστότοπό μας.

   

 3. Τα δικαιώματα προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων

  Σε οποιοδήποτε σημείο, κατά τη διατήρηση ή επεξεργασία των δεδομένων σας, διατηρείτε τα παρακάτω δικαιώματα, ενώ μπορείτε να υποβάλλετε και τα ανάλογα αιτήματα:

  • Δικαίωμα πρόσβασης – έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς
  • Δικαίωμα διόρθωσης – έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε ανακριβή ή ελλιπή δεδομένα που διατηρούμε για εσάς.
  • Δικαίωμα διαγραφής – μπορείτε να ζητήσετε να διαγραφούν τα δεδομένα που τηρούμε για εσάς από τα αρχεία μας και είμαστε υποχρεωμένοι να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας σε συγκεκριμένες περιπτώσεις
  • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας – έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να περιοριστεί η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και είμαστε υποχρεωμένοι να ικανοποιήσουμε το αίτημα αυτό όταν ισχύουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις
  • Δικαίωμα στην φορητότητα δεδομένων – έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να μεταφερθούν τα δεδομένα που τηρούμε για εσάς σε κάποιον άλλον οργανισμό
  • Δικαίωμα εναντίωσης – έχετε το δικαίωμα εναντίωσης σε επεξεργασίες προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις
  • Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης – όπου η νομική βάση επεξεργασίας των δεδομένων σας, είναι η “Συγκατάθεση”, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή.

  Όλα τα αιτήματά σας που αφορούν τα παραπάνω δικαιώματα, μπορούν να υποβάλλονται μέσω της ειδικής φόρμας υποβολής αιτημάτων ή μέσω των σελίδων διαχείρισης του προσωπικού σας λογαριασμού.

  Η διαδικασία για την επεξεργασία οποιαδήποτε αιτήματος αφορά τα παραπάνω δικαιώματα είναι η εξής. Θα αξιολογήσουμε το αίτημά  και θα σας απαντήσουμε σχετικά για την πρόοδό του (έγκριση αιτήματος, μερική έγκριση αιτήματος, απόρριψη αιτήματος) το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε εντός ενός μήνα από την υποβολή του. Σε περίπτωση που η εταιρία μας απορρίψει το αίτημά σας σχετικά με τα προαναφερθέντα Δικαιώματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, θα σας επικοινωνούμε τους λόγους της απόρριψης. Έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία απευθείας στη ρυθμιστική αρχή και στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρίας μας.

  Διατηρούμε το δικαίωμα να απορρίπτουμε αιτήματα που είναι αδικαιολόγητα επαναλαμβανόμενα, απαιτούν δυσανάλογες τεχνικές προσπάθειες ή έχουν δυσανάλογες τεχνικές συνέπειες, διακινδυνεύουν την ιδιωτικότητα άλλων ή είναι αδύνατο να υλοποιηθούν.

 4. Αλλαγές στην Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

  Η Δήλωση Απορρήτου μας ενδέχεται να αλλάξει κατά καιρούς. Προσπαθούμε να επανεξετάζουμε και να ενημερώνουμε συνεχώς την παρούσα Δήλωση, προκειμένου να συμμορφωνόμαστε με τις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις, παρέχοντας παράλληλα τη βέλτιστη προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Θα δημοσιεύουμε σε αυτήν τη σελίδα τυχόν αλλαγές στην δήλωση απορρήτου.

elGreek