• Οι Υπηρεσίες Μας 

Τροχαία Ατυχήματα

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την αξιόπιστη και αποτελεσματική εκπροσώπησή σας σε διαφορές αποζημίωσης από τροχαία ατυχήματα, καθότι διαθέτει την απαραίτητη επιστημονική κατάρτιση, την εμπειρία και την υπευθυνότητα, που απαιτούνται για την αποτελεσματική διεκδίκηση αποζημίωσης από τροχαίο ατύχημα. Ιδίως αναλαμβάνει:

  • Ατυχήματα με θύμα πεζό
  • Συγκρούσεις αυτοκινήτων
  • Θανατηφόρα ατυχήματα
  • Διεκδίκηση αποζημίωσης λόγω ατυχήματος
  • Διεκδίκηση κάθε αξίωσης θανάτου, υλικών ζημιών, ηθικής βλάβης
  • Παρεμπίπτουσες αγωγές και προσεπίκληση δικονομικού εγγυητή

 Σχετικά άρθρα 

Αποζημίωση από τροχαίο ατύχημα – Υλικές ζημιές και ηθική βλάβη- Η υπ’ αριθ. 194/2021 Απόφαση του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης
  Με την υπ’ αριθ. 194/2021 Απόφαση του, επί υποθέσεως που χειρίστηκε επιτυχώς το γραφείο μας, το Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης, αφού έκρινε ότι αποκλειστικά υπαίτιος του ατυχήματος είναι ο αντίδικος οδηγός, επιδίκασε στις ενάγουσες πλήρη αποζημίωση λόγω ολοσχερούς καταστροφής του αυτοκινήτου τους, καθώς και αποζημίωση για την ηθική βλάβη και στεναχώρια που έχουν υποστεί, εις βάρος της ασφαλιστικής εταιρείας των εναγομένων.  Η προσφυγή στη Δικαιοσύνη είναι συχνά απαραίτητη, όταν υφίσταται διαφωνία…