• Οι Υπηρεσίες Μας 

Τροχαία Ατυχήματα

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την αξιόπιστη και αποτελεσματική εκπροσώπησή σας σε διαφορές αποζημίωσης από τροχαία ατυχήματα, καθότι διαθέτει την απαραίτητη επιστημονική κατάρτιση, την εμπειρία και την υπευθυνότητα, που απαιτούνται για την αποτελεσματική διεκδίκηση αποζημίωσης από τροχαίο ατύχημα. Ιδίως αναλαμβάνει:

  • Ατυχήματα με θύμα πεζό
  • Συγκρούσεις αυτοκινήτων
  • Θανατηφόρα ατυχήματα
  • Διεκδίκηση αποζημίωσης λόγω ατυχήματος
  • Διεκδίκηση κάθε αξίωσης θανάτου, υλικών ζημιών, ηθικής βλάβης
  • Παρεμπίπτουσες αγωγές και προσεπίκληση δικονομικού εγγυητή

 Σχετικά άρθρα