• Οι Υπηρεσίες Μας 

Διαμεσολάβηση και Διαιτησία

 

Η διαμεσολάβηση είναι ένας εναλλακτικός τρόπος επίλυσης διαφορών. Ένα τρίτο και αντικειμενικό πρόσωπο, ο διαμεσολαβητής, προσπαθεί να οδηγήσει τα μέρη στην επίτευξη συμφωνίας. Στην διαδικασία συμμετέχουν τα αντίδικα μέρη με τους δικηγόρους τους. Η διαμεσολάβηση χρησιμοποιείται στις εμπορικές, αστικές, οικογενειακές και εργατικές διαφορές και χαρακτηρίζεται από εμπιστευτικότητα, απόρρητο και την εκούσια συμμετοχή των μερών. Τα μέρη είναι απολύτως ελεύθερα να διαμορφώσουν τους όρους της τελικής συμφωνίας. Η τελική συμφωνία (συμφωνητικό επίλυσης της διαφοράς) έχει δεσμευτικό χαρακτήρα για τα μέρη και αποτελεί εκτελεστό τίτλο με την κατάθεση του στο αρμόδιο Πρωτοδικείο.

Με τον Ν. 4647/2019 θεσπίστηκε η υποχρεωτική αρχική συνεδρία της διαμεσολάβησης σε υποθέσεις οικογενειακού δικαίου, καθώς, επίσης, και σε υποθέσεις που εκδικάζονται κατά την τακτική διαδικασία του Μονομελούς Πρωτοδικείου, εφόσον η αξία της διαφοράς υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ, και του Πολυμελούς Πρωτοδικείου. Προϋπόθεση αποτελεί η εξουσία διάθεσης του αντικειμένου της διαφοράς.

Το γραφείο μας είναι σε θέση να παράσχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες διαμεσολάβησης. Μισθώνεται ειδικά διαμορφωμένος χώρος για τη διενέργεια της διαμεσολάβησης, παρέχεται γεύμα και καφές, σύμφωνα με τα πλέον σύγχρονα ευρωπαϊκά πρότυπα εναλλακτικής επίλυσης των διαφορών.

Σκοπός μας, εφόσον μας επιλέξετε για την διαμεσολάβηση των διαφορών σας, είναι σας οδηγήσουμε εξωδικαστικά στην επίτευξη της καλύτερης δυνατής συμφωνίας, στον καλύτερο δυνατό συμβιβασμό, ενεργώντας με αντικειμενικότητα, ουδετερότητα και αμεροληψία.

Ελάτε μαζί μας στο μέλλον.

Θωμάς Στεφ. Καλοκύρης

Πιστοποιημένος Διαμεσολαβητής (ΑΜ 1903)

 

 Σχετικά άρθρα