• Οι Υπηρεσίες Μας 

Εργατικό Δίκαιο & Συνταξιοδοτικά

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την αξιόπιστη και αποτελεσματική διεκπεραίωση εργατικών διαφορών και συνταξιοδοτικών θεμάτων, καθότι διαθέτει την απαραίτητη επιστημονική κατάρτιση, την εμπειρία και την υπευθυνότητα για την επίλυση των εν γένει ζητημάτων που αναφύονται  από τη σχέση μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου. Ιδίως, δραστηριοποιείται στους ακόλουθους τομείς:

  • Διεκδίκηση αποζημίωσης απόλυσης
  • Διεκδίκηση δεδουλευμένων, μισθών, υπερωριών, επιδομάτων εορτών και αδειών, υπερωρία, υπερεργασία
  • Σύμβαση εργασίας (κατάρτιση, λύση, καταγγελία)
  • Ομαδικές απολύσεις
  • Υπερημερία εργοδότη, επίσχεση εργασίας
  • Εργατικό ατύχημα
  • Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, εξαγορά πλασματικών χρόνων
  • Σύνταξη και κατάθεση αίτησης απονομής σύνταξης (ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ κ.α.)
  • Υπολογισμός συντάξεων, αναπροσαρμογή
  • Ενστάσεις, Προσφυγές κατά Αποφάσεων Ασφαλιστικών Φορέων.

 Σχετικά άρθρα 

Δικαίωση του καθ’ ου η προσφυγή συνταξιούχου- Έλλειψη ενεργητικής νομιμοποίησης Ν.Π.Δ.Δ. να προσβάλει απόφαση δικού του οργάνου και προϋποθέσεις ενδοστρεφούς δίκης- Η υπ’ αριθ. 2195/2019 Απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης
Ακολουθεί η υπ’ αριθ. 2195/2019 Απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, η οποία δικαίωσε συνταξιούχο, που λάμβανε νόμιμα σύνταξη αναπηρίας ύστερα από απόφαση της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής του ΕΦΚΑ-ΟΑΕΕ, όταν το ίδιο το ΕΦΚΑ άσκησε προσφυγή κατά της απόφασης του δικού του οργάνου ζητώντας την ακύρωση της, η οποία προσφυγή και εντέλει απερρίφθη από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης με την αιτιολογία ότι «η δυνατότητα των ασφαλιστικών οργανισμών να ασκούν προσφυγή…
Μη νόμιμος ο καταλογισμός σε βάρος του προσφεύγοντος των ποσών προσαύξησης της σύνταξης που του χορηγήθηκαν ως αντίθετος στην αρχή της καλής πίστης – Η υπ’ αριθ. 1250/2019 Απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης
Ακολουθεί η υπ’ αριθ. 1250/2019 Απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, η οποία δικαίωσε υπερήλικα συνταξιούχο εις βάρος του οποίου καταλογίστηκαν τα ποσά των προσαυξήσεων που λάμβανε επί της συντάξεώς του λόγω της συζύγου του, διότι ο ίδιος είχε δηλώσει καλόπιστα, όταν του ζητήθηκε, πως η σύζυγός του δεν εργαζόταν ή επιδοτούνταν ή συνταξιοδοτούνταν, καθότι ήταν ασφαλισμένη στον Ο.Α.Ε.Ε. λόγω ιδιότητας (εκπρόσωπος εταιρίας) και όχι λόγω επαγγέλματος, ενώ δεν του ζητήθηκε…