• Οι Υπηρεσίες Μας 

Διαζύγια & Κληρονομικά

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την αξιόπιστη και αποτελεσματική διεκπεραίωση της διαδικασίας έκδοσης Διαζυγίου και των Κληρονομικών υποθέσεων που σας αφορούν, καθότι διαθέτει τόσο την απαραίτητη επιστημονική κατάρτιση, όσο την εμπειρία και την υπευθυνότητα, που απαιτούνται για την επίλυση όλων των επιμέρους ζητημάτων που αναφύονται από τις σχέσεις μεταξύ συζύγων, γονέων και τέκνων, καθώς και μεταξύ του κληρονομούμενου και των κληρονόμων. Ειδικότερα, αναλαμβάνει:

 • Έκδοση συναινετικού Διαζυγίου και Διαζυγίου κατ’ αντιδικίαν
 • Αξίωση συζύγου συμμετοχής στα αποκτήματα
 • Ρύθμιση ζητημάτων Διατροφής εκ του νόμου και σχέσεις γονέων και τέκνων
 • Επιμέλεια και γονική μέριμνα ανήλικων τέκνων
 • Επικοινωνία με το τέκνο
 • Συγγένεια, Προσβολή και αναγνώριση πατρότητας
 • Υιοθεσία
 • Δικαστική Συμπαράσταση και Επιτροπεία (Υποβολή ενηλίκου σε δικαστική συμπαράσταση, αντικατάσταση δικαστικού συμπαραστάτη, διορισμός επιτρόπου ανηλίκου)
 • Ενδοοικογενειακή βία
 • Σύνταξη και φύλαξη διαθήκης, Δημοσίευση ιδιόγραφης διαθήκης και κήρυξη ως κυρίας
 • Αποδοχή και αποποίηση Κληρονομιάς, Αποδοχή με το Ευεργέτημα της Απογραφής
 • Έκδοση Κληρονομητηρίου
 • Εξ αδιαθέτου διαδοχή και νόμιμη μοίρα, Σχέσεις κληρονόμων
 • Αγωγή περί κλήρου
 • Δωρεά αιτία θανάτου, κληροδοσίες, κληρονομικό καταπίστευμα
 • Συνεισφορά, Κληρονομική Αναξιότητα

 Σχετικά άρθρα