+30 2310 250060
·
[email protected]
·
MONDAY - FRIDAY 09:00-21:00
MAKE AN APPOINTMENT

Cancellation of Payment Order - The no. 775/2020 Decision of the Athens County Court - The defendant's choice to exclude the Court of Thessaloniki and to choose the Court of Athens creates a significant imbalance to the detriment of the opponent

Next is the no. 775/2020 Απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών – επί μιας ακόμη υποθέσεως που χειρίστηκε επιτυχώς το γραφείο μας – η οποία ακύρωσε Διαταγή Πληρωμής που εξέδωσε τράπεζα στο Δικαστήριο της Αθήνας, κατ’ εφαρμογή σχετικού όρου παρέκτασης αρμοδιότητας στη δανειακή σύμβαση, παρότι η πιστούχος ήταν μόνιμος κάτοικος Θεσσαλονίκης, δεχόμενη ότι:

με τον όρο αυτό, που δεν αποτέλεσε αντικείμενο ατομικής διαπραγμάτευσης, όπως απαιτείται κατά το αρθρ. 42 ΚΠολΔ, δημιουργείται σημαντική ανισορροπία σε βάρος της ανακόπτουσας μεταξύ των εκ της συμβάσεως δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των διαδίκων. Και τούτο, διότι αφενός μεν η ανακόπτουσα κατά τον χρόνο υπογραφής της σύμβασης ήταν (και εξακολουθεί και είναι) μόνιμος κάτοικος Θεσσαλονίκης, ήτοι σε εμφανώς απομακρυσμένη περιοχή σε σχέση με την έδρα του παρόντος Δικαστηρίου και, συνεπώς, η δυσχέρεια που αντιμετωπίζει στο να παραστεί στο Δικαστήριο αυτό είναι αυτονόητη και δεδομένη, δυνάμενη να την αποθαρρύνει και να την οδηγήσει ακόμα και σε παραίτηση από την υπεράσπισή της, σε συνδυασμό και με τα έξοδα μετακίνησης που απαιτούνται από τον ένα τόπο στον άλλο. Αφετέρου, η επιλογή της καθ’ ης τράπεζα να επιλέξει το Δικαστήριο των Αθηνών, ήτοι της έδρας της, και να αποκλείσει το Δικαστήριο της Θεσσαλονίκης, ήτοι το Δικαστήριο της κατοικίας της ανακόπτουσας, του τόπου κατάρτισης της σύμβασης και των πρόσθετων πράξεων αυτής και του τόπου εκπλήρωσης της παροχής – ο οποίος, με βάση τις περιστάσεις και την φύση της ενοχικής σχέσης (ΑΚ 320), συνάγεται, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, ότι είναι επίσης η Θεσσαλονίκη, εφόσον οι κάτοχοι των πιστωτικών προϊόντων εκπληρώνουν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις σε υποκαταστήματα της τράπεζας του τόπου κατοικίας τους και προφανώς δεν μεταβαίνουν στην έδρα του κεντρικού καταστήματος της πιστούχου τράπεζας – είναι επιλογή αυθαίρετη, εφόσον γίνεται χωρίς να υφίσταται κάποιο εύλογο προς τούτο συμφέρον της, δεδομένου ότι η οργάνωση της νομικής υποστήριξης της και στη Θεσσαλονίκη δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί δυσχερής, λαμβανομένου υπόψη κυρίως του οικονομικού μεγέθους της καθ’ ης τράπεζας και την δυνατότητα της να έχει αξιόλογη νομική παράσταση σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας, με βάση και τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής“.


 

Αριθμός Απόφασης 775/2020 

Το Ειρηνοδικείο Αθηνών

Συγκροτήθηκε από τον Ειρηνοδίκη Νικόλαο Τσαγκαράκη, που όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία και της Γραμματέως Δήμητρας Γεωργίου.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 13 Ιουλίου 2020 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

‘ Α. Της ανακόπτουσας: …………….

Της καθ’ ης η ανακοπή: …………….

Β. Της προσθέτως παρεμβαίνουσας: ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία …………….

Της υπέρ ης η πρόσθετη παρέμβαση: ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «……….

Της καθ’ ης η πρόσθετη παρέμβαση: …………….

Α. Η ανακόπτουσα με την από 10-10-2017 ανακοπή της, που νόμιμα κατέθεσε στο Δικαστήριο τούτο και καταχωρήθηκε στα αρμόδια βιβλία με ΓΑΚ 52081/2017 και ΕΑΚ 1497/2017 ζήτησε τα όσα αναφέρονται σ’ αυτήν. Για την ανακοπή αυτή με την από 10-10-2017 πράξη της Γραμματέως ορίστηκε ημέρα συζήτησης η 18-12-2017 και μετά από νόμιμες αναβολές η 18-3-2020, ημερομηνία κατά την οποία η συζήτήση της ματαιώθηκε λόγω αναστολής λειτουργίας των πολιτικών δικαστηρίων για υγειονομικούς λόγους. Η παρούσα υπόθεση επανέρχεται προς συζήτηση οίκοθεν, σύμφωνα με την διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 74 του ν. 4690/2020 (ΦΕΚ ΑΊ04/30-5-2020). Β. Η προσθέτως παρεμβαίνουσα με την από 20-2-2020 εκούσια αυτοτελή πρόσθετη παρέμβασή της, που νόμιμα κατέθεσε στο Δικαστήριο τούτο και καταχωρήθηκε στα αρμόδια βιβλία με ΓΑΚ 10924/2020 και ΕΑΚ 318/2020 ζήτησε τα όσα αναφέρονται σε αυτήν.Για την αυτοτελή αυτή πρόσθετη παρέμβαση με την από 12-2-2020 πράξη της Γραμματέως ορίστηκε ημέρα συζήτησης η 18-3-2020, ημερομηνία κατά την οποία η συζήτηση της ματαιώθηκε λόγω αναστολής λειτουργίας των πολιτικών δικαστηρίων για υγειονομικούς λόγους. Η παρούσα υπόθεση επανέρχεται προς συζήτηση οίκοθεν, σύμφωνα με την διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 74 του ν. 4690/2020 (ΦΕΚ ΑΊ04/30-5-2020).

STUDY THE LITERATURE
THOUGHT ACCORDING TO THE LAW

Με την κρινόμενη ανακοπή, η συζήτηση της οποίας κατά την δικάσιμο της 18-3-2020 ματαιώθηκε, λόγω αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων για υγειονομικούς λόγους (πανδημία του ιού covid-19), και επανεισήχθη προς συζήτηση για την ανωτέρω δικάσιμο οίκοθεν, σύμφωνα με την διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 74 του ν. 4690/2020 (ΦΕΚ A’ 104/30-5-2020), και για τους λόγους που αναφέρονται σ’ αυτήν επιδιώκεται να ακυρωθεί η με αριθμό 15569/2017 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδίκη Αθηνών. [……] Από το σύνολο των προσκομιζόμενων και επικαλούμενων εγγράφων, δημόσιων και ιδιωτικών, άλλα εκ των οποίων λαμβάνονται υπόψη για άμεση απόδειξη και άλλα για την συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, καθώς και από τα διδάγματα κοινής πείρας και λογικής, τα οποία λαμβάνονται υπόψη αυτεπαγγέλτως (άρθρα 336 § 4 ΚΠολΔ), αποδείχθηκαν πλήρως τα κάτωθι:

Η καθ’ ης η ανακοπή τραπεζική εταιρεία επέδωσε στην ανακόπτουσα αντίγραφο από το πρώτο εκτελεστό απόγραφο της με αριθμό 15569/2017 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδίκη Αθηνών, η οποία τον επιτάσσει να της καταβάλει το ποσό των 6.497,68 ευρώ, πλέον τόκων και εξόδων, ενώ δικαιούχος της απαίτησης τυγχάνει πλέον η εταιρεία με την επωνυμία ……. λόγω ειδικής διαδοχής. Η εν λόγω διαταγή πληρωμής εκδόθηκε με βάση την από 20-5-2008 σύμβαση πίστωσης με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό και τις μεταγενέστερες τέσσερις πρόσθετες πράξεις αυτής. Λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών της ανακόπτουσας, η καθ’ ης προέβη σε εξώδικη καταγγελία της σύμβασης, που επιδόθηκε νομότυπα στην αντίδικο της, με την οποία η καθ’ ης κατήγγειλε την σύμβαση και καλούσε ταυτόχρονα την ανακόπτουσα να καταβάλει το σύνολο της οφειλής, δηλαδή το ως την ημερομηνία εκείνη ληξιπρόθεσμο ποσό, πλέον τόκων και εξόδων. Περαιτέρω, ως προς την κατά τόπο αρμοδιότητα του Ειρηνοδίκη επί αιτήσεως εκδόσεως διαταγών πληρωμής εφαρμόζονται τα άρθρα 22, 23, 25 § 2 και 33 ΚΠολΔ. Ειδικότερα, ως προς την συντρέχουσα ειδική δωσιδικία της συμβάσεως (άρθρο 33 ΚΠολΔ) σημειώνεται ότι οι διαφορές από τα δικαιώματα εκ δικαιοπραξίας μπορούν να εισαχθούν στο δικαστήριο στην περιφέρεια του οποίου ευρίσκεται ο τόπος καταρτίσεως της δικαιοπραξίας ή ο τόπος που πρέπει να εκπληρωθεί η παροχή. Εξάλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 43 ΚΠολΔ, η συμφωνία των διαδίκων, με την οποία τακτικό δικαστήριο γίνεται αρμόδιο για μελλοντικές διαφορές, είναι έγκυρη μόνο αν είναι έγγραφη και αναφέρεται σε ορισμένη έννομη σχέση, απ’ την οποία θα προέλθουν οι διαφορές.

Πλην όμως, η ρήτρα περιεχόμενη σε ΓΟΣ τράπεζας, η οποία έχει ως αντικείμενο την απονομή αρμοδιότητας για όλες τις διαφορές, που θα προκόψουν από τη σύμβαση δανείου, που συνάπτει τράπεζα με τον πελάτη της, στο δικαστήριο στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται η έδρα της τράπεζας, επιβάλλει στον πελάτη – καταναλωτή την υποχρέωση να υπαχθεί στην αρμοδιότητα δικαστηρίου, το οποίο μπορεί να είναι απομακρυσμένο από τον τόπο της κατοικίας του. Τούτο, μπορεί να καταστήσει δυσχερή την παράσταση του πελάτη ενώπιον του δικαστηρίου και, τελικώς, να τον αποθαρρύνουν και να τον οδηγήσουν σε παραίτηση από την υπεράσπισή του, ιδίως επί διαφορών που αφορούν περιορισμένα ποσά και πελάτες που κατοικούν σε απομακρυσμένη περιοχή σε σχέση με την έδρα της τράπεζας και τους οποίους (πελάτες) πρέπει, κυρίως, να έχει υπόψη του το δικαστήριο, αφού οι πελάτες της κατηγορίας αυτής είναι εκείνοι που επηρεάζονται δυσμενώς από μία τέτοια ρήτρα, δεδομένου ότι τα έξοδα που απαιτούνται μπορούν να τον οδηγήσουν στην ανωτέρω παραίτηση της υπεράσπισής του. Αντιθέτως, τέτοια ρήτρα επιτρέπει στον χρήστη των ΓΟΣ (τράπεζα) να συγκεντρώνει κατά τρόπο λιγότερο δαπανηρό το σύνολο των διαφορών που αφορούν την δραστηριότητα του στα δικαστήρια, στην περιφέρεια των οποίων βρίσκεται η έδρα του ή ακόμη του δίνει τη δυνατότητα να επιλέξει εντελώς αυθαίρετα το δικαστήριο, το οποίο προσιδιάζει στα συμφέροντα του, επειδή λόγου χάρη του δίνει πλεονέκτημα ως προς τον προσδιορισμό της δικασίμου, πλην όμως το δικαστήριο αυτό, δεν συνδέεται με κανέναν τρόπο με την υπό κρίση διαφορά. Μία τέτοια ρήτρα παρεκτάσεως της αρμοδιότητας, που περιλαμβάνεται σε σύμβαση τράπεζας και πελάτη της χωρίς να αποτελέσει αντικείμενο ατομικής διαπραγμάτευσης, όπως απαιτείται κατά το αρθρ. 42 ΚΠολΔ και η οποία απονέμει αρμοδιότητα σε ορισμένα δικαστήρια, τα οποία εξυπηρετούν αποκλειστικά τα συμφέροντα της τράπεζας, θεωρείται καταχρηστική και συνεπώς άκυρη κατά το αρθρ. 2 § 6 του ν. 2251/1994, εφόσον, χωρίς ν’ ανταποκρίνεται σε εύλογο συμφέρον του προμηθευτή, δημιουργεί, παρά τις αρχές της καλής πίστεως, σημαντική ανισορροπία σε βάρος του καταναλωτή μεταξύ των εκ της συμβάσεως δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων (ΑΠ 1219/ 2001, Νόμος, ΑΠ1030/01, ΕφΔ 109/2007, Νόμος, ΕφΠατ 501/2004, ΑχΝομ 2005. 397, ΕφΠειρ 931/ 1996 ΕΕμπΔ 1997. (51), ΕφΘ 1687/2011, ΕΕμπΔ 2011. 1104, ΕΕμπΔ 2012/389, ΜΠρΘ 8007/2001, Αρμ 2002. 747 και ΕιρΠειρ 961/2013, Νόμος). Το παρόν Δικαστήριο, κρίνει ότι η παραπάνω ανισορροπία σε βάρος του καταναλωτή συντελείται και στην συνομολόγηση ρήτρας συντρέχουσας αρμοδιότητας περισσότερων του ενός δικαστηρίων, καθώς και πάλι η συμφωνία αυτή δεν αποτελεί προϊόν διαπραγμάτευσης, αλλά τυχόν άρνηση του καταναλωτή να τη συνομολογήσει, ματαιώνει τη σύναψη της σύμβασης. Εξάλλου και στην περίπτωση αυτή, διαταράσσεται κατά τον ίδιο τρόπο η ισορροπία των μερών, καθότι ο προμηθευτής (τράπεζα) επιλέγει, κατά τρόπο αυθαίρετο και στην ουσία καταστρατηγώντας τις διατάξεις για τον φυσικό δικαστή, το δικαστήριο, το οποίο αρμόζει στα συμφέροντά του και εξυπηρετεί απόλυτα τις ανάγκες του.

Περαιτέρω, η ανακόπτουσα με τον 7° λόγο ανακοπής ισχυρίζεται ότι η προσβαλλόμενη διαταγή εξεδόθη από τοπικά αναρμόδιο δικαστή (Ειρηνοδίκη Αθηνών), εφόσον η σχετική ρήτρα παρέκτασης της αρμοδιότητας είναι άκυρη κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στον λόγο αυτό.

Ο λόγος αυτός είναι νόμιμος, ερειδόμενος στην ανωτέρω διάταξη και πρέπει να εξετασθεί περαιτέρω κατά την ουσιαστική του βασιμότητα. Από το σύνολο του ως άνω προσκομιζόμενου αποδεικτικού υλικού προέκυψε ότι δυνάμει συμβατικού όρου κατέστη συναρμόδιο κατά τόπο και το παρόν Δικαστήριο για κάθε διαφορά που θα προκόψει από την σύμβαση αυτή. Πλην όμως, με τον όρο αυτό, που δεν αποτέλεσε αντικείμενο ατομικής διαπραγμάτευσης, όπως απαιτείται κατά το αρθρ. 42 ΚΠολΔ, δημιουργείται σημαντική ανισορροπία σε βάρος της ανακόπτουσας μεταξύ των εκ της συμβάσεως δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των διαδίκων. Και τούτο, διότι αφενός μεν η ανακόπτουσα κατά τον χρόνο υπογραφής της σύμβασης ήταν (και εξακολουθεί και είναι) μόνιμος κάτοικος Θεσσαλονίκης, ήτοι σε εμφανώς απομακρυσμένη περιοχή σε σχέση με την έδρα του παρόντος Δικαστηρίου και, συνεπώς, η δυσχέρεια που αντιμετωπίζει στο να παραστεί στο Δικαστήριο αυτό είναι αυτονόητη και δεδομένη, δυνάμενη να την αποθαρρύνει και να την οδηγήσει ακόμα και σε παραίτηση από την υπεράσπισή της, σε συνδυασμό και με τα έξοδα μετακίνησης που απαιτούνται από τον ένα τόπο στον άλλο. Αφετέρου, η επιλογή της καθ’ ης τράπεζα να επιλέξει το Δικαστήριο των Αθηνών, ήτοι της έδρας της, και να αποκλείσει το Δικαστήριο της Θεσσαλονίκης, ήτοι το Δικαστήριο της κατοικίας της ανακόπτουσας, του τόπου κατάρτισης της σύμβασης και των πρόσθετων πράξεων αυτής και του τόπου εκπλήρωσης της παροχής – ο οποίος, με βάση τις περιστάσεις και την φύση της ενοχικής σχέσης (ΑΚ 320), συνάγεται, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, ότι είναι επίσης η Θεσσαλονίκη, εφόσον οι κάτοχοι των πιστωτικών προϊόντων εκπληρώνουν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις σε υποκαταστήματα της τράπεζας του τόπου κατοικίας τους και προφανώς δεν μεταβαίνουν στην έδρα του κεντρικού καταστήματος της πιστούχου τράπεζας – είναι επιλογή αυθαίρετη, εφόσον γίνεται χωρίς να υφίσταται κάποιο εύλογο προς τούτο συμφέρον της, δεδομένου ότι η οργάνωση της νομικής υποστήριξης της και στη Θεσσαλονίκη δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί δυσχερής, λαμβανομένου υπόψη κυρίως του οικονομικού μεγέθους της καθ’ ης τράπεζας και την δυνατότητα της να έχει αξιόλογη νομική παράσταση σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας, με βάση και τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής. Συνεπώς, ο σχετικός όρος με βάση τον οποίο καθίσταται τοπικά αρμόδιος ο Δικαστής του παρόντος Δικαστηρίου για να εκδώσει την επίδικο διαταγή πληρωμής, και ο οποίος χωρίς τον σχετικό όρο δεν θα είχε τέτοια αρμοδιότητα, σύμφωνα με τα προειρημένα, δημιουργεί σημαντική ανισορροπία σε βάρος της ανακόπτουσας και αντίκειται στην § 6 του άρθρου 2 του ν. 2251/1994.

Συνεπώς, κατ’ ακολουθία των ανωτέρω ο σχετικός λόγος πρέπει να γίνει δεκτός ως ουσία βάσιμος – και, επομένως, καθίσταται περιττή η εξέταση των λοιπών λόγων – και η κρινόμενη ανακοπή πρέπει να γίνει δεκτή. Τα δικαστικά έξοδα, τέλος, της ανακόπτουσας, κατόπιν σχετικού αιτήματος της, πρέπει να επιβληθούν κατά ίσα μέρη σε βάρος της καθ’ ης και της προσθέτως παρεμβαίνουσας (άρθρα 182 § 3,180 § 1 και 191 § 2 ΚΠολΔ), κατά τα οριζόμενα ειδικότερα στο διατακτικό.

FOR THOSE REASONS

Συνεκδικάζει αντιμωλία των διαδίκων την ανακοπή και την αυτοτελή πρόσθετη παρέμβαση.

Απορρίπτει την αυτοτελή πρόσθετη παρέμβαση.

He accepts the objection.

Ακυρώνει την υπ’ αριθμ. 15569/2017 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδίκη Αθηνών.

Καταδικάζει την καθ’ ης και την αυτοτελώς προσθέτως παρεμβαίνουσα να πληρώσουν κατά ίσα μέρη τα δικαστικά έξοδα της ανακόπτουσας, τα οποία ορίζει σε τριακόσια σαράντα (340) ευρώ.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Αθήνα σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 6 -7-2020.


Thomas Steph. Summer 
MDE lawyer
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε ή να τα απενεργοποιήσετε Ρυθμίσεις απορρήτου.
ΑποδέχομαιΡυθμίσεις απορρήτου

GDPR

 • Privacy Statement

Privacy Statement

"The processing of personal data is carried out in accordance with the provisions of the General Regulation on the Protection of Personal Data (GDPR 2016/679), any more specific national and European legislation for certain sectors,
of the currently applicable Greek legislation on the protection of personal data, as well as on the protection of personal data and privacy in the field of electronic communications

(Law 3471/2006, as applicable) and the decisions of the Personal Data Protection Authority (PDPA)".  

  1. Purpose

   In the context of offering our products, we collect certain personal data concerning you to facilitate our relationship with you and to provide you with the best possible shopping experience. Through the Privacy Statement we want to explain to you our practices and policies for the collection, use and sharing of data and cookies collected by or about you.

  2. How we collect data

   Your data is collected when you contact us through our contact form, through our order form, through newsletter registration, by phone, or e-mail, or in any other way you may send us your data.

   The thomaskalokiris.com puts the security of your personal data as the 1st priority. For this reason we manage your personal data with care, prudence and according to the National and European Legislation as defined by Law 2472/1997 and Regulation (EU) no. 679/2016 (GDPR).

What data we collect and why

The table below lists the data we collect from you, what we use it for, and why it is necessary in each case.

Purpose of data processing

Privacy

Why data is necessary

Execution of your orders
 • personal identifiers (name and surname)
 • contact details (shipping address, telephone, email address)
 • tax identifiers (TIN, D.O.Y)
 • login information

to enable your registration/login, to complete your order, or to make any refunds.

 

 

 

Handling questions, complaints, troubleshooting
 • personal identifiers (name and surname)
 • contact details (shipping address, telephone, email address)
 • tax identifiers (TIN, D.O.Y)
 • login information

for the correct handling of questions, any complaints and problems. We have a legitimate interest in providing the best experience for our customers and addressing any issues.

 

 

 

Subscribe to newsletter
 • personal identifiers (name and surname)
 • contact details (shipping address, telephone, email address)
so that you can receive updates and offers from our company after you have given your consent
Create a member account using Social Media 
 • personal identifiers (name and surname)
 • contact information (email address)
to place your next orders without having to re-enter your details

 

  1. How long we keep your data

   It is our policy to retain your data only for as long as is necessary for the purpose for which it was collected, in accordance with the principles of data minimization and retention period limitation. For all the above reasons, your data will be kept for at least five (5) years after the end of our customer relationship. In addition, we align the retention of your data with possible variations arising from the exercise of your personal data protection rights.

  2. Disclosure of personal data to third parties

   We will not assign, disclose or rent your personal information to any third party/entity other than as described in this Privacy Statement. Our company transmits personal data to third parties, to whom the company entrusts the processing of personal data on its behalf.

   The data is only transferred to partner companies with ours that provide services for the purpose of sending advertising material and personalized offers. Also, this data is transmitted to companies cooperating with us for the purpose of evaluating the quality of service provision and evaluating our products & services. Also, for the purposes of implementing the sales contract, data is transmitted to cooperating companies that have been assigned the execution of part of the contract, such as transport companies or pick-up points selected by you. Finally, access to the data is given to independent service providers who have built our website, as well as to those who provide us with technical support or hosting for the operation of the website.

   We seek to ensure that all such third party/independent service providers will not use your personal data for any purpose other than to provide the services for which they are contractually bound. We also create contracts with these independent contractors that require them to comply with the personal data protection standards required by law and to use the data only for the purposes for which it was provided.

   Finally, we reserve the right to disclose your personal information to third parties if we are required to disclose or share your personal information to comply with any legal or regulatory obligation.

  3. Data Security

   We go to great lengths to protect our users from unauthorized access or alteration, disclosure or destruction of information in our possession. Specifically:

   1. We encrypt data transfer to and from the website using SSL.
   2. We control our data collection, storage and processing practices, including physical security measures, to protect against unauthorized access to systems.
   3. Access to personal information is limited only to our employees and partner entities who need to know this information to provide services to us. These cooperating entities and the way in which your data is secured are expressly mentioned in this privacy statement.

 

 1. Access by minors

  The products we offer are intended exclusively for purchase by adults and not by children or minors under the age of 16.

  If you are under 16 years of age, you may use our website only with the participation and approval of a parent or guardian.

 2. Use of cookies

  A "cookie" is a small text file that is downloaded to your device when you visit a website and allows the website to obtain certain information from your browser, such as your preferences. We consider it important that you know which cookies are used on our website and for what reasons they are used. The two main categories of cookies used on our website are strictly necessary cookies and third-party cookies:

  Absolutely necessary cookies These cookies are necessary for the proper functioning of our website but also for you to be able to browse it and use its features, such as access to secure areas of the website. Without these cookies, some of the website's services and functions, such as the shopping cart or electronic payment, cannot be carried out

  Cookies of third parties

  Third-party cookies include performance, functionality, and promotion/targeting cookies.

  • Performance cookies: collect information about how visitors use the website, for example which pages they visit most often, and whether they receive error messages from websites. These cookies do not collect information that identifies the visitor. All information collected by these cookies is aggregated and therefore anonymous. They are used only to improve the way a website works
  • Functionality cookies: allow the website to remember the choices you make (such as your username or the region you are in) and provide more personalized features. They can also be used to remember changes you have made to the website or be used to provide services you have requested, such as chatting or using social media. The data collected by these cookies can be made anonymous and cannot track your browsing and your activity on other websites.
  • Promotional/targeting cookies: used to deliver content that is more relevant to you and your interests. They are also used to send targeted advertising or offers, to limit the number of ads shown, and to help measure the effectiveness of advertising campaigns. They may also be used to store the websites you have visited in order to determine the most effective online marketing channels, and to reward external websites and partners who have referred you to our website.

   

 3. Your rights to protect your personal data

  At any point, during the retention or processing of your data, you retain the following rights, and you can make the corresponding requests:

  • Right of access – you have the right to access the personal data we hold about you
  • Right to rectification – you have the right to correct inaccurate or incomplete data we hold about you.
  • Right to erasure – you can request that the data we hold about you be deleted from our records and we are obliged to comply with your request in certain cases
  • Right to restriction of processing – you have the right to request that the processing of your personal data be restricted and we are obliged to comply with this request where certain conditions apply
  • Right to data portability – you have the right to request that the data we hold about you be transferred to another organization
  • Right to object – you have the right to object to processing of personal data concerning you, under certain conditions
  • Right to withdraw consent – where the legal basis for processing your data is “Consent”, you have the right to withdraw your consent at any time.

  All your requests regarding the above rights can be submitted through the special request form or through the management pages of your personal account.

  The procedure for the processing of any request regarding the above rights is as follows. We will evaluate the request and respond to you regarding its progress (request approved, request partially approved, request rejected) as soon as possible and in any case within one month of its submission. In the event that our company rejects your request regarding the above-mentioned Personal Data Protection Rights, we will communicate the reasons for the rejection. You have the right to file a complaint directly with the regulatory authority and our company's Data Protection Officer.

  We reserve the right to reject requests that are unreasonably repetitive, require disproportionate technical effort or have disproportionate technical consequences, endanger the privacy of others, or are impossible to implement.

 4. Changes to the Privacy Statement

  Our Privacy Statement may change from time to time. We endeavor to constantly review and update this Statement in order to comply with statutory and regulatory requirements while providing the best protection for your personal data. We will post any changes to the privacy statement on this page.

en_USEnglish