• Οι Υπηρεσίες Μας 

Εργατικό Δίκαιο & Συνταξιοδοτικά

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την αξιόπιστη και αποτελεσματική διεκπεραίωση εργατικών διαφορών και συνταξιοδοτικών θεμάτων, καθότι διαθέτει την απαραίτητη επιστημονική κατάρτιση, την εμπειρία και την υπευθυνότητα για την επίλυση των εν γένει ζητημάτων που αναφύονται  από τη σχέση μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου. Ιδίως, δραστηριοποιείται στους ακόλουθους τομείς:

  • Διεκδίκηση αποζημίωσης απόλυσης
  • Διεκδίκηση δεδουλευμένων, μισθών, υπερωριών, επιδομάτων εορτών και αδειών, υπερωρία, υπερεργασία
  • Σύμβαση εργασίας (κατάρτιση, λύση, καταγγελία)
  • Ομαδικές απολύσεις
  • Υπερημερία εργοδότη, επίσχεση εργασίας
  • Εργατικό ατύχημα
  • Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, εξαγορά πλασματικών χρόνων
  • Σύνταξη και κατάθεση αίτησης απονομής σύνταξης (ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ κ.α.)
  • Υπολογισμός συντάξεων, αναπροσαρμογή
  • Ενστάσεις, Προσφυγές κατά Αποφάσεων Ασφαλιστικών Φορέων.

 Σχετικά άρθρα