• Οι Υπηρεσίες Μας 

Αστικό Δίκαιο

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την αξιόπιστη και αποτελεσματική διεκπεραίωση πάσης φύσεως υποθέσεων Αστικού Δικαίου, καθότι διαθέτει την απαραίτητη επιστημονική κατάρτιση (μεταπτυχιακοί τίτλοι στο Εμπορικό & Οικονομικό Δίκαιο του ΑΠΘ), την εμπειρία και την υπευθυνότητα, που απαιτούνται για την επίλυση των πολύπλοκων ζητημάτων που αναφύονται από τις σχέσεις μεταξύ ιδιωτών. Ιδίως, δραστηριοποιείται στους ακόλουθους τομείς:

  • Οικογενειακές Διαφορές (Συναινετικό Διαζύγιο, διαζύγιο κατ΄αντιδικίαν, διατροφή και επιμέλεια ανήλικων τέκνων, προσβολή πατρότητας, υιοθεσία κ.α.)
  • Δικαστική Συμπαράσταση και Επιτροπεία (Υποβολή ενηλίκου σε δικαστική συμπαράσταση, αντικατάσταση δικαστικού συμπαραστάτη, διορισμός επιτρόπου ανηλίκου)
  • Μισθωτικές Διαφορές (Σύνταξη μισθωτηρίων, διαταγή απόδοσης μισθίου και καταβολής μισθωμάτων και κοινοχρήστων, αναπροσαρμογή μισθώματος κ.α.)
  • Κληρονομικά Ζητήματα (Δημοσίευση ιδιόγραφης διαθήκης και κήρυξη ως κυρίας, αποδοχή και αποποίηση κληρονομιάς, έκδοση κληρονομητηρίου, εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή κ.α.)
  • Αγωγές Αδικοπραξίας, Αδικαιολόγητος Πλουτισμός και Διαφορές από Συμβάσεις (τροχαία ατυχήματα, σύμβαση πώλησης, σύμβαση έργου, αδυναμία εκπλήρωσης και υπερημερία, είσπραξη οφειλών, διαταγές πληρωμής, αποζημίωση λόγω μη εκπλήρωσης, υπαναχώρηση από σύμβαση κ.α.)
  • Προστασία Προσωπικότητας.
  • Ιδιωτικά Συμφωνητικά.
  • Εμπράγματο Δίκαιο, Ακίνητα και Προστασία Κυριότητας (Διεκδικητική Αγωγή, έλεγχος τίτλων, έρευνα σε Υποθηκοφυλάκειο, υποβολή και διόρθωση δηλώσεων Κτηματολογίου, ενέχυρο και Υποθήκη, διαφορές ανάμεσα σε ιδιοκτήτες ορόφων ή διαμερισμάτων πολυκατοικιών, θέσεις στάθμευσης και κοινόχρηστοι χώροι κ.α.)

 

 

 Σχετικά άρθρα